Μαθήματα Καταδύσεων Εκτύπωση
 Open Water Free Diver    (Ελεύθερη Κατάδυση )

350 euro

 Resort Diver

350 euro

 Open Water Diver              ( Δύτης Ανοικτής Θαλάσσης)

480 euro

 Diver First Aid                    ( Πρώτες Βοήθειες )

300 euro

 Oxygen Administrator     ( Διαχείριση Οξυγόνου)

300 euro

 Advanced Open Water Diver
                  ( Προχωρημένος Δύτης Ανοικτής Θαλάσσης)

450 euro

 Rescue Diver                ( Διασώστης Δύτης)

480 euro

 Divemaster                       (Βοηθός Εκπαιδευτή )

800 euro

 Nitrox Diver                      (ΕΑΝ χ Δύτης )

350 euro

 Ad. Nitrox Diver           ( Προχωρημένος ΕΑΝ χ Δύτης)
 450 euro

 

 
serifosscubadivers on facebook
serifosscubadivers on youtube