Καταδυτικοί Προορισμοί Εκτύπωση
 Κατάδυση με τους τόνους

70 euro

 Κατάδυση στην Ξέρα Συκαμιάς

65 euro

 Κατάδυση στο Ναυάγιο Κουτάλα (καλόγερο)

80 euro

 κατάδυση στα παλαιά ορυχεία στο Μέγα Λιβάδι

65 euro

 Κατάδυση στο φράγμα

65 euro

 

 
serifosscubadivers on facebook
serifosscubadivers on youtube